Tel: 03 828 18 20 | 041 331 626

Subvencije

      V letu 2018 bo možno črpati nepovratna in povratna sredstva v viši ni 400 milijonov EUR, in sicer na sledečih področjih:

      -  raziskave in razvoj,
      -  lesarstvo (prva predelava in novi produkti),
      -  turizem (investicije na problemskih območjih, marketinške aktivnosti),
      -  e-poslovanje (digitalizacija poslovanja),
      -  ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero.


      ŽE ODPRTI JAVNI RAZPISI IN ZNANI ROKI ODDAJ!!!