Tel: 03 828 18 20 | 041 331 626

Pridobivanje certifikata


Vsakoletni glavni pregled

Pregled opravi strokovni organ, ki je neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov.

Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen.


Znanje in izobraževanje

Vse osebe, ki izvajajo preglede ali popravila na otroškem igrišču, morajo imeti ustrezno znanje in izkušnje. Tovrstno usposabljanje za vas izvedemo mi.

Lastnik igrišča za pripravo načrta pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega, ki je za to ustrezno usposobljen. Ravnatelj oziroma ravnateljica za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu ali šoli, ki je za to ustrezno usposobljen.