Tel: 03 828 18 20 | 041 331 626

Pregledi otroških igral in igrišč

Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na igriščih se pogosto nahajajo tudi ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline in informacijske table. V skladu z zahtevo Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št.101/03) je obveznost proizvajalcev in distributerjev, da dajo na trg le varne proizvode. Domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.


Storitve iz področja pregledovanja otroških igrišč in igral:

  • Svetovanje pred nakupom igral, pregled dokumentacije.
  • Načrtovanje igrišč.
  • Pregledi otroških igrišč in igral.
  • Usposabljanje preglednikov, monterjev in serviserjev otroških igrišč.